Płyny antybakteryjne

Produkty BIO LABS SEPTIC 99 decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zostały uznane jako produkt biobójczy i są dostępne w sprzedaży na 8% stawce VAT. Zawierają 70% alkoholu, co wg WHO zabija wirusy i bakterie.